Nordens Välfärdscenter besöker Färöarna!


Hör om hur man arbetar i Norden för att förebygga att familjer marginaliseras och hur
man skapar ett medie- och kulturliv för alla!


Nordens Välfärdscenter arrangerar två seminarier på Norden Hus i Tórshavn den 27 maj kl.12.00 - 14.30.